CARDARINE

Cardarine (GW-501516, GW1516, GSK-516 lub endurobol) to substancja, która działa jako modulator receptorów hormonalnych. GW-501516 aktywuje AMP kinazy białkowej, aktywowanie pobudza wychwyt glukozy w mięśniach szkieletowych. Środek zaproponowano jako potencjalny sposób leczenia otyłości i związanych z nimi warunków, zwłaszcza gdy są stosowane w połączeniu ze związkiem synergistycznym AICAR.

Działanie


Cardarine jest selektywnym aktywatorem receptora PPARδ. Wyświetla wysokie powinowactwo (K i = 1 Nm) i mocy (EC 50 = 1 Nm) dla PPARδ z> 1000-krotną selektywność nad PPARa i PPARy.

 

U ssaków, podawanie GW-501516, działającego na PPARδ angażuje aktywator PGC-1a. Koaktywator PPARδ podnosi ekspresję białek biorących udział w wydatkach na energię. Ponadto u szczurów leczonych cardarine, wykazano zwiększenie metabolizmu kwasu tłuszczowego w mięśniach szkieletowych i ochrony przed dietą prowadzącą do otyłości i cukrzycy typu II! U otyłych rezusów, GW-501516 zwiększa poziom lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) oraz obniża poziom lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL). Mechanizmy działania agonistów PPARδ podwyższają nieznacznie HDL. Wydaję się być to spowodowane zwiększoną ekspresją ABCA1 - transportera cholesterolu.

Badania i zastosowania w medycynie

Przy podawaniu cardarine wykazano, że odwraca zaburzenia metaboliczne u otyłych ludzi, z przedcukrzycowym zespołem metabolicznym, najprawdopodobniej poprzez stymulowanie utleniania kwasów tłuszczowych. Cardarine zostało zaproponowane jako potencjalny środek do leczenia otyłości a także związanych z nimi warunków. Dzięki AICAR można znacznie podnieść skuteczność GW-501516.

Stosowanie w sporcie


Istnieją dwa główne zastosowania GW-501516 w sporcie.

Pierwszym i najbardziej powszechnym w użyciu jest wpływ na zwiększenie wytrzymałości. Cardarine zostało zakazane dla profesjonalnych sportowców, ze względu na nieuczciwą przewagę pod kątem wytrzymałościowym. Środek wywołuje silny wzrost wytrzymałości. Użytkownicy stosujący cardarine przekonają się, że jest kluczowym środkiem w tym aspekcie. Typowym dawka wykazująca działanie na wzrost wytrzymałości mięśniowej to zaledwie 10 mg dziennie.
 

Druga zaletą korzystania  z GW-501516 jest utrata tkanki tłuszczowej. Wielu użytkowników stosujących środek potwierdza zwiększony ubytek tkanki magazynującej oraz działanie antykataboliczne. Dzięki cardarine przekonasz się że można palić tkankę tłuszczową nie tracąc mięśni. To zjawisko zachodzi szczególnie, gdy używasz go w połączeniu z Ostarine i S4, żeby utrzymać jak najwięcej mięśni, jak to możliwe. Dawka 10 mg dziennie wykazuje skuteczność w utracie ilości tłuszczu, ale wzrost do 20 mg dziennie pozwoli uświadczyć znacznie lepszych efektów.


 

Efekty uboczne


Cardarine nie jest hormonem więc nie blokuje układu HPTA. Mimo oralnej formy nie zawiera szkodliwej grupy metylowej.

 

Dawkowanie


Zalecana dawka dla cardarine wynosi 10-20 mg, a cykliczność stosowania do 8 tygodni.
Dzięki okresowi półtrwania wynoszącemu około 20-24 godzin możemy stosować preparat raz dziennie. W przypadku większej dawki można zastosować dwie porcje co 8-10 godzin. 

  

Łączenie z innymi preparatami

 Rekompozycja: Cardarine + Andarine (20 mg + 50-75 mg)

Wzrost czystej masy mięśniowej i utrata tłuszczu: Cardarine + Ostarine + Andarine ( 20 mg + 20 mg + 75 mg)

Wzrost wytrzymałości: Cardarine + AICAR (20 mg + 15 mg)