YK 11

YK-11 to jeden z najnowszych SARM na rynku – jest najbardziej innowacyjnym w działaniu wśród tej grupy produktów. Wykazuje bardzo silny potencjał genetyczny do budowy mięśni! Jako ligand wykazujący pewną specyficzność tkankową oraz duże powinowactwo do AR (większe aniżeli w przypadku testosteronu, czy DHT), jest on zdolny do silnego wiązania wybranych receptorów androgenowych. Mimo to jego działania nie do końca pokrywa się z tym przypisanym SARM, o czym świadczy niezdolność do indukcji interakcji N/C, a tym samym tylko częściowy agonizm wspomnianych receptorów. 

 

 Działanie

YK-11 działając jako silny androgen z minimalnymi niepożądanymi efektami ubocznymi, działa również jako skuteczny inhibitor miostatyny.
Niezależnie od braku możliwości pełnej aktywacji receptorów androgenowych, jest w stanie zwiększać poziom głównych miogenicznych czynników regulacyjnych (MRFs), szczególnie: MyoD, Myf5 i miogeniny, w sposób większy, aniżeli czyni to DHT. YK-11 umożliwia zachodzenie procesu miogenezy głównie poprzez zwiększanie stężenia folistatyny (FST), za sprawą której ogranicza aktywność miostatyny, białka limitującego proces rozrastania się mięśni ponad swój potencjał genetyczny.

​ 

Badania i zastosowania w medycynie

 W stosunku do YK-11 brakuje powiązań medycznych pozwalających jednoznacznie określić cel stosowania.

 

Stosowanie w sporcie

YK-11 powoduje większy wzrost syntezy Myf5, MyoD i miogeniny niż DHT, te 3 czynniki to białka sygnałowe, które stymulują mięśnie do wzrostu.
Jak już wcześniej było wspomniane folistatyna jest inhibitorem miostatyny czyli białka genetycznie hamującego wzrost mięśni. Więcej folistatyny = większe mięśnie.


 Efekty uboczne

YK-11 jako inhibitor miostatyny jest środkiem bardzo mało przebadanym na ludziach, stąd ciężko określić niepożądane skutki.

  

Dawkowanie

Osiągnięcie pożądanych efektów anabolicznych wykazanych przez YK-11 we wstępnych badaniach, stanie się możliwe przy dawce 5 mg dziennie.